Etap 1 Przygotowanie podłoża

Po usunięciu wierzchniej warstwy gruntu, wypełniamy teren inwestycji dobrze przepuszczalną mieszanką żwirową lub tłuczniową, całość zagęszczamy. Dla lepszej stabilizacji tej warstwy, można uprzednio wyłożyć powierzchnię włókniną budowlaną lub geowłókniną. Warstwa nośna powinna mieć grubość od 20 cm, w przypadku przygotowywania terenu dla nawierzchni pod samochody osobowe, do 50 cm dla nawierzchni pod samochody ciężarowe.
Etap 2 Warstwa wyrównująca

Wyłożyć powierzchnię uprzednio przygotowanej warstwy nośnej geowłókniną aby zapewnić separację warstw. Następnie pokryć teren żwirem lub mieszanką piasku i żwiru. Warstwa wyrównująca powinna mieć grubość 2-3 cm.
Etap 3 Układanie kratek

- Kratki INOVGREEN Park (IP) Układanie rozpocząć od rogu terenu inwestycji, pozostawiając dylatację 2-5 cm od krawędzi. Pierwsze kratki układamy stroną z zaczepami żeńskimi na zewnątrz. Następnie dokładamy kolejne kratki i dociskając stopą, łączymy zaczepy. Kontynuujemy układanie, stojąc na położonych już kratkach. Powierzchnię wyłożoną kratkami ustabilizować za pomocą wibratora lub walca.
- Kratki INOVGREEN IG Układanie rozpocząć od rogu terenu inwestycji, pozostawiając dylatację 2-5 cm od krawędzi. Pierwsze kratki układamy zaczepami w kierunku dalszego układania. Następne kratki układamy w ten sam sposób, dzięki czemu wpusty trafią na zaczepy poprzedniej kratki, łącząc się na „klik”. Kontynuujemy układanie, stojąc na położonych już kratkach. Powierzchnię wyłożoną kratkami ustabilizować za pomocą wibratora lub walca.
Etap 4 Wypełnienie

- Kruszywo: Wypełnić kratki żwirem lub kruszywem. Zaleca się nadsypanie kruszywa 1-2 cm ponad powierzchnię kratki.
- Trawa: Wypełnić kratki ziemią, mieszaniną torfu i piasku lub innym materiałem odpowiednim do obsiania trawą. Dla lepszego rezultatu nasiona trawy wymieszać z podłożem przed wypełnieniem kratek. Trawa powinna się dobrze ukorzenić, zanim udostępnimy teren inwestycji dla ruchu kołowego.
NIESTANDARDOWE SPOSOBY PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
W szczególnych przypadkach, gdy nie przewiduje się intensywnego użytkowania terenu wyłożonego kratkami, można zastosować uproszczony sposób przygotowania podłoża.
1. Usunąć roślinność i wierzchnią warstwę gruntu o grubości około 7 cm (w zależności od rodzaju powierzchni).
2. Opcjonalnie wyłożyć powierzchnię włókniną budowlaną.
3. Rozprowadzić równomierną warstwę mieszaniny żwiru i piasku o grubości przynajmniej 3 cm i lekko ją ugnieść. Następnie wyłożyć powierzchnię kratkami i wypełnić zgodnie z przeznaczeniem.
ALTERNATYWNE WYKORZYSTANIE KRATEK INOVGREEN PARK IP
W przypadku, gdy zachodzi konieczność szybkiego ustabilizowania terenu zielonego, gdy nie przewiduje się intensywnego ruchu kołowego, można zastosować szybki i efektywny sposób układania kratek INOVGREEN IP.
1. Odwracamy do góry „listkami” panel utworzony z połączonych fabrycznie, czterech kratek IP.
2. Układamy pierwszy panel, wciskając go lekko w trawnik. Następnie dokładamy i łączymy przez dociśnięcie kolejny, odwrócony w ten sam sposób, panel kratek.
3. W razie potrzeby, kratki można łatwo dociąć do pożądanego kształtu.